[1]
D. Revista de cultura, política i societat, “Monogràfic: Ciutat, creativitat i pràctiques culturals”, Debats, vol. 137, no. 1, pp. 1–145, Jun. 2023.