[1]
D. Revista de cultura, política i societat, “Annual Review 7”, Debats, vol. 7, Feb. 2023.