[1]
M. PAIS ANDRADE, “#Moviment (trans)feminista #COVID-19. Del diàleg territorial al virtual en les experiències culturals i artístiques a l’Argentina i a Espanya: Del diálogo territorial al virtual en las experiencias culturales/artísticas Argentina y en España”, Debats, vol. 137, no. 2, pp. 120–143, Nov. 2023.