[1]
J. Balta Portoles, G. Guizzo, and Àngel Mestres, “La incorporació d’una perspectiva interseccional als equipaments culturals de proximitat: identificació d’àmbits prioritaris”, Debats, vol. 136, no. 2, pp. 61–76, Nov. 2022.