[1]
P. Rausell-Köster, A. . Ramos Murphy, and C. Segovia Collado, “Dels equipaments culturals a la ciutat cultural. L’experiència projectiva de la Ciutat de l’Artista Faller a València”, Debats, vol. 137, no. 1, pp. 99–115, May 2023.