[1]
L. Parcerisa and A. Verger, “Nous moviments socials en temps de conservadorisme i austeritat: : Anàlisi del procés polític de mobilització educativa a les Illes Balears (2013-2015)”, Debats, vol. 137, no. 2, pp. 29–40, Nov. 2023.