[1]
C. Seldin, C. C. . de Azevedo Barros, P. V. Costa, and V. . Michelini, “Comprendre els territoris culturals de baix cap a dalt en ciutats desiguals: Understanding Bottom-Up Territories of Culture in Unequal Cities”, Debats, vol. 137, no. 1, pp. 10–30, May 2023.