[1]
J. . Enguer and O. Barberà, “La reestructuració de la competició electoral a la Comunitat Valenciana (2011-2019)”, Debats, vol. 136, no. 1, pp. 132–151, May 2022.