[1]
P. Valdivia and M. de la Fuente, “Cultura i populisme al Sud Global”, Debats, vol. 133, no. 2, pp. 6–8, Nov. 2019.