[1]
G. Abend, “Una modesta proposició”, Debats, vol. 133, no. 1, pp. 111–115, May 2019.