[1]
M. Parker, “S’ha convertit la universitat en una escola de negocis?”, Debats, vol. 133, no. 1, pp. 101–104, May 2019.