[1]
M. Medina-Vicent, “«Woman, manage your life!» El discurs de la conciliació laboral-familiar en la literatura popular del management dirigida a dones”, Debats, vol. 133, no. 1, pp. 63–76, May 2019.