[1]
M. Irujo Amezaga, “La realitat plurinacional de l’Estat espanyol i el paper dels ens subestatals en el context europeu”, Debats, vol. 131, no. 1, May 2017.