[1]
M. M. Zamorano, “Governança de la política cultural, actors subestatals i nacionalisme: una anàlisi comparativa a partir del cas espanyol”, Debats, vol. 131, no. 1, May 2017.