[1]
I. Calzada, “Urbanitat postnacional més enllà de l’estat (pluri)nacio(nal) en la UE: comparant Escòcia, Catalunya i el País Basc”, Debats, vol. 131, no. 1, May 2017.