[1]
J. Loughlin, “Federalisme, federacions i confederacions: cap a la hibridació”, Debats, vol. 131, no. 1, May 2017.