Garretón, M. A. and Morales-Olivares, R. (2023) “De l’«esclat social» d’octubre de 2019 al canvi constitucional. El significat polític de les mobilitzacions socials a Xile”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(2), pp. 91–104. doi: 10.28939/iam.debats-137-2.6.