Revista de cultura, política i societat, D. (2023) “Monogràfic: Ciutat, creativitat i pràctiques culturals”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1), pp. 1–145. Available at: https://revistadebats.net/article/view/5906 (Accessed: 13 July 2024).