Revista de cultura, política i societat, D. (2023) “Annual Review 7”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 7. Available at: https://revistadebats.net/article/view/5526 (Accessed: 28 March 2023).