Santana Oliveros, P. (2022) “Macha Caporal: bridging gaps, embodying resistance”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 7, pp. 87–102. Available at: https://revistadebats.net/article/view/5513 (Accessed: 23 February 2024).