Revista de cultura, política i societat, D. (2022) “Monogràfic: Cultura i gèneres. Trajectòries professionals, polítiques i gestió cultural”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2). Available at: https://revistadebats.net/article/view/5235 (Accessed: 27 November 2022).