Casals-Balaguer, M. and Villarroya, A. . (2022) “Presentació del 2n monogràfic ‘Cultura i gèneres. Trajectòries professionals, polítiques i gestió cultural’”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2). Available at: https://revistadebats.net/article/view/5234 (Accessed: 23 September 2023).