Revista de cultura, política i societat, D. (2022) “Presentació del 2n monogràfic ‘Cultura i gèneres. Trajectòries professionals, polítiques i gestió cultural’”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2). Available at: https://revistadebats.net/article/view/5234 (Accessed: 27 November 2022).