PAIS ANDRADE, M. (2023) “#Moviment (trans)feminista #COVID-19. Del diàleg territorial al virtual en les experiències culturals i artístiques a l’Argentina i a Espanya: Del diálogo territorial al virtual en las experiencias culturales/artísticas Argentina y en España”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(2), pp. 120–143. doi: 10.28939/iam.debats-137-2.8.