Díaz-Solano, P. and García-Muñoz, P. (2022) “La discriminació de la dona en la música en valencià: un anàlisi a través de la teoria de les sis facetes de Peterson”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2), pp. 110–127. Available at: https://revistadebats.net/article/view/4472 (Accessed: 27 November 2022).