Rykkja, A. and Bonet, L. (2023) “Adjudicació de fons de contrapartida al micromecenatge cultural per part dels governs: una anàlisi comparativa exploratòria dels casos espanyol i suec”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1). doi: 10.28939/iam.debats-137-1.7.