Revista de cultura, política i societat, D. (2021) “Annual Review 6”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, p. Full Issue. Available at: https://revistadebats.net/article/view/4211 (Accessed: 25 June 2022).