Casacuberta, D. (2021) “Cognitive Models for Gastronomic Creation and Innovation”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, pp. 163–173. doi: 10.28939/iam.debats-en.2021-11.