Gensollen, M. and Jiménez-Rolland, M. (2021) “Creativity, Humour, and Cognition”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, pp. 107–119. doi: 10.28939/iam.debats-en.2021-7.