Barbeta Viñas, M. (2023) “Ressenya de Siempre nos quedarà Bourdieu”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(2), pp. 141–151. Available at: https://revistadebats.net/article/view/4091 (Accessed: 11 December 2023).