Escribano, M. A., Muntanyola, D. and Gallego, J. I. (2022) “ Un estudi de metodologia mixta: Un estudio de metodología mixta”., Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2), pp. 43–60. doi: 10.28939/iam.debats-136-2.3.