Villarroya, A. and Casals-Balaguer, M. (2022) “Cultura i perspectiva de gènere a la ciutat de Barcelona”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2), pp. 77–94. doi: 10.28939/iam.debats-136-2.5.