Barbosa, I., Teixeira Lopes, J. and Ferro, L. (2023) “Artistes contra la gentrificació del turisme: anàlisi de pràctiques creatives de resistència a Porto: ”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1), pp. 31–50. doi: 10.28939/iam.debats-137-1.2.