Rausell-Köster, P., Ramos Murphy, A. . and Segovia Collado, C. (2023) “Dels equipaments culturals a la ciutat cultural. L’experiència projectiva de la Ciutat de l’Artista Faller a València”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1), pp. 99–115. doi: 10.28939/iam.debats-137-1.6.