Bruce, C. (2023) “Mobilitat, efimeritat i economies turístiques: tour grafiter practicant running a León, Guanajuato”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1), pp. 51–66. doi: 10.28939/iam.debats-137-1.3.