Márquez Martín de la Leona, D. (2023) “El sector cultural davant el canvi cultural en l’àmbit local a Europa”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1). doi: 10.28939/iam.debats-137-1.5.