González Bracco, M. (2023) “Cap a un nou radar. Art urbà i identitats de barri a la ciutat de Buenos Aires”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1), pp. 67–84. doi: 10.28939/iam.debats-137-1.4.