Leiva Filiho, J. O. (2022) “El lloc de les dones en els teatres de São Paulo: de dramaturgues a intèrprets”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(1), pp. 49–68. doi: 10.28939/iam.debats-136-1.3.