Parcerisa, L. and Verger, A. (2023) “Nous moviments socials en temps de conservadorisme i austeritat: : Anàlisi del procés polític de mobilització educativa a les Illes Balears (2013-2015)”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(2), pp. 29–40. doi: 10.28939/iam.debats-137-2.2.