Nenić, I. and Nikolic, T. (2022) “Treball i lideratge femení en la música. Contextos, restriccions, futur(s): Contexts, constraints, future(s)”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2), pp. 10–26. doi: 10.28939/iam.debats-136-2.1.