Bronsoms, A. and Guerra, P. . (2022) “Trencar el silenci, armar escàndol i rebel·lar-se: música i gènere a Espanya, 2018–2021”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2), pp. 27–42. doi: 10.28939/iam.debats-136-2.2.