Alvarez, V. and Ferrante, L. . (2023) “#AbortoLegalYa. Activismes digitals per l’avortament legal a l’Argentina, 2018-2020”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(2), pp. 12–28. doi: 10.28939/iam.debats-137-2.1.