Pecourt, J. and Obiol, S. (2022) “Devocions oposades? Creació i cures en el precariat cultural: Creación y cultura en el precariado cultural”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(2), pp. 95–109. doi: 10.28939/iam.debats-136-2.6.