Cunha Filho, C. M. (2023) “Què ocorre a Bolívia? De les eleccions fallides del 2019 al retorn triomfal del MAS el 2020 i més enllà: de las elecciones fallidas del 2019 al regreso triunfal del MAS en el 2020 y más allá”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(2), pp. 41–56. doi: 10.28939/iam.debats-137-2.3.