Seldin, C., de Azevedo Barros , C. C. ., Costa, P. V. and Michelini, V. . (2023) “Comprendre els territoris culturals de baix cap a dalt en ciutats desiguals: Understanding Bottom-Up Territories of Culture in Unequal Cities”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 137(1), pp. 10–30. doi: 10.28939/iam.debats-137-1.1.