Carreño, T. . and Villarroya, A. (2022) “Les desigualtats de gènere en el mercat laboral de les arts escèniques”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(1), pp. 10–30. doi: 10.28939/iam.debats-136-1.1.