Enguer, J. . and Barberà, O. (2022) “La reestructuració de la competició electoral a la Comunitat Valenciana (2011-2019)”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 136(1), pp. 132–151. doi: 10.28939/iam.debats-136-1.7.