Olano, C. L., Sánchez Castillo, S. . and Marín Pérez, B. . (2020) “L’ús del vídeo en les xarxes socials dels candidats a la Generalitat Valenciana 2019”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 134(1), pp. 117–132. doi: 10.28939/iam.debats.134-1.7.