Bericat Alastuey, C., Antoñanzas Laborda, J. L. and Tomás del Río, E. M. (2021) “Anàlisi del discurs afectiu en el procés de canvi de model de relació laboral: la gestió de l’entorn per mitjà de la negociació col·lectiva”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 135(1). doi: 10.28939/iam.debats-135-1.4.