Rodríguez del Pino, J. A. and Aguado i Hernàndez, J. A. (2019) “El moviment d’homes per la igualtat a València. Valoració d’alguns dels seus protagonistes”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(2), pp. 97–115. doi: 10.28939/iam.debats.133-2.9.