Canela, J. (2019) “«El drama és que Europa es polaritza entre dos projectes: el neoliberal de les elits i el de l’extrema dreta»”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(2). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1803 (Accessed: 28 June 2022).